It’s not hard to make decisions once you know what your values are.

Roy E. Disney

moreel beraad

Kernwaarden zijn bespreekbaar.

De kernwaarden van een organisatie bepalen en beschrijven de cultuur. Een organisatie met een maatschappelijke functie zal integriteit zeer hoog in het vaandel moeten hebben staan, terwijl in de tuinbouw duurzaamheid en (voedsel)veiligheid van groot belang zijn. Of deze waarden ook werkelijk kernwaarden zijn, hangt af van de toewijding hierop van de mensen die bij de organisatie werken.

Om kernwaarden werkelijk in de organisatie en het gedrag van mensen te integreren, helpt het om te praten. Ervaringen met elkaar uitwisselen en onderzoeken. Zo wordt het bewustzijn van de kernwaarden groter en gaan mensen beter begrijpen wat ze betekenen in de praktijk.

Tijdens een sessie ‘moreel beraad’ staat het uitwisselen van ervaringen en reflectie daarop centraal. In een open gesprek zoeken we naar ervaringen die ‘schuren’ met de geformuleerde kernwaarden. Niet om te oordelen, juist niet, maar om ervan te leren en een gemeenschappelijke visie op de kernwaarden te krijgen.

De methode die we hanteren voor moreel beraad is gebaseerd op gesprekstechnieken uit de socratische methode en volgt een aantal makkelijk te begrijpen stappen. In de medische sector is moreel beraad al heel gewoon, vanwege de ethische vraagstukken daar. Maar ook in de groene sector kan het een toegankelijke manier zijn om de onderlinge verbinding en begrip te verhogen.

De bijvangst van een sessie moreel beraad is groot. Collega’s begrijpen beter waar andere afdelingen mee bezig zijn, er ontstaat verbinding en mensen worden zich ervan bewust dat ze besluiten niet alleen hoeven nemen. Het voegt juist waarde toe om anderen daarin te betrekken.

“Het was een waardevolle middag, omdat we dingen hebben besproken die normaal niet vaak worden besproken.”

“Ik heb collega’s van andere afdelingen beter leren kennen, en heb meer waardering voor wat zij allemaal doen.”

“Er zijn veel meer betrokkenen en belangen dan ik aanvankelijk dacht.”

“Dit zou veel meer onderdeel moeten zijn van ons normale werk.”

“Ik realiseer me meer dat ik niet alleen hoef te beslissen.”

Voor moreel beraad werkt Allura Vison Growers samen met andere praktisch filosofen. Een sessie kan van waarde zijn voor bedrijven in de tuinbouw, maar ook daarbuiten bieden we dit graag aan.

Duik dieper in wat wij allemaal doen en laat je inspireren.